nt. Karl Melinda lelkészasszony Ökumenikus Imaestje az agárdi Római Katolikus Templomban

Ökumenikus Imanapok 2022 januárjában 

 

„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” / „Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat” (Mt 2,2) 

 

Sok szeretettel invitáljuk testvéreinket az idei országos Ökumenikus imahét keretében megtartandó alkalmainkra.  

Az ezévi imahét vezérfonalát a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa adta. A választott ige üzenete, hogy Isten Jézusban közölt megváltó szeretete egyetemes. A messze napkeletről is jönnek őt imádni, hiszen az egész világ Megváltója ő, jöjjünk őhozzá, higgyünk őbenne mi is, akik nyugaton élünk, vigyük oda hálaadásunk ajándékait, hitben, reménységben, szeretetben, erre vár a világ… 

 

Január 20-án csütörtökön 17.00 órakor az agárdi római katolikus templomban szolgál nagytiszteletű Karl Melinda református lelkész.  

 

Az alkalomról készült videó elérhető a facebook csoportban, de itt a weboldalon is újra nézhető.

 

 

Január 21-én pénteken 17.00 órakor a gárdonyi református gyülekezeti házban főtiszteletű Páli Balázs plébános úr szolgál. Sok szeretettel várjuk a híveket!