Nagytiszteletű Karl Melinda lelkipásztor asszony köszöntője – GÁRDONYIAK LAPJA – 2022 január

Kedves Olvasók!

“…nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az Ő Fiával, a Jézus Krisztussal.” (János első levele 1,3.)

Az új év vezérigéjével köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Vágyom és várom, hogy a meghívás nyitott szívekre találjon s mint a Krisztuséi, megújuljunk, megerősödjünk családi, baráti, testvéri közösségeinkben. Ennek a célnak igyekszünk  majd eleget tenni alkalmaink szervezésével, rendezvényeinkkel. Legfontosabb találkozási pontunk a vasárnapi istentiszteletek maradnak, egyrészt azért, mert az Úr 4. parancsa erre vezet: “Emlékezz meg a nyugalom napjáról és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak a nyugalomnapja.” (2 Mózes 20,11.)

Másrészt, mert hisszük, hogy a hirdetett Ige Jézus Krisztus üzenete a Lélek ihletése által, s a Vele való hitbeli találkozás szoros, örök életet adó közösség. Harmadszor pedig öröm együtt lenni, terhet megosztani, célokat kitűzni azaz szeretni egymást, összetartozni.

Mindenki számára nyitottak a templomaink, gyülekezeteink, nem kell félni a szokások, elvárások valamiféle diktálásától, Istent kell keresni őszintén s elfogadni bennünket, akik az Ige útmutatása szerint igyekszünk élni.

2022-ben közösségi tereinkben is várhatóan megújulunk. Tavasz elején a gárdonyi templomra felkerül majd az új toronysisak s nyár elejére elkészül az óvoda is, hálás szívvel,  izgalommal várjuk mind a kettőt.

Január 20-án és 21-én ökumenikus istentiszteleteket szervezünk latin szertartású keresztyén testvéreinkkel, szószékcserével szolgálunk majd. Főtiszteletű Páli Balázs plébános úrral Agárdon és Gárdonyban, 17.00 órától, egymás lelki otthonaiba látogatunk majd el.  Szeretettel hívlak benneteket az imanapokra, estekre.

Az alábbi négysorossal kívánok boldog új esztendőt:

 

Bízd rá magad, csak úgy, mint ezelőtt,

Újra kínál kegyelmet, meg erőt.

Életed a kezébe veszi Ő,

Krisztusra nézz! Krisztusban a jövő!

(Füle Lajos)

 

Áldást, békességet, B Ú É K!

 

Karl Melinda lp.