Hónap: 2022 január

nt. Karl Melinda lelkészasszony Ökumenikus Imaestje az agárdi Római Katolikus Templomban

Ökumenikus Imanapok 2022 januárjában    „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” / „Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat” (Mt 2,2)    Sok szeretettel invitáljuk testvéreinket az idei országos Ökumenikus imahét keretében megtartandó alkalmainkra.   Az ezévi imahét vezérfonalát a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa adta. A választott ige üzenete, hogy Isten […]

Nagytiszteletű Karl Melinda lelkipásztor asszony köszöntője – GÁRDONYIAK LAPJA – 2022 január

Kedves Olvasók! “…nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az Ő Fiával, a Jézus Krisztussal.” (János első levele 1,3.) Az új év vezérigéjével köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Vágyom és várom, hogy a meghívás nyitott szívekre találjon s mint a Krisztuséi, megújuljunk, megerősödjünk családi, baráti, testvéri közösségeinkben. Ennek a célnak […]