Kategória: Általános

Heti rendszeres alkalmaink

Hétfő 11.00 -12.00 ANYAKÖR a kisgyermekes Édesanyáknak baráti, testvéri találkozása s közben a  keresztyén nevelés témájában tematikus sorozatokat tartunk. Vezetője Karl Melinda   Kedd 17.00-18.00 IMAÓRA Imaközösségben hordozzuk intézményeink életét, a családokat, betegeket. Hálaadással jövünk az Úr elé. Szervezői: Malcsikné Fodor Helga és Losonci Zsuzsanna.   Szerda 16.00-17.00 BIBLIAÓRA A Bibliaolvasó kalauz heti részeit tanulmányozzuk, […]

nt. Karl Melinda lelkészasszony Ökumenikus Imaestje az agárdi Római Katolikus Templomban

Ökumenikus Imanapok 2022 januárjában    „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” / „Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat” (Mt 2,2)    Sok szeretettel invitáljuk testvéreinket az idei országos Ökumenikus imahét keretében megtartandó alkalmainkra.   Az ezévi imahét vezérfonalát a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa adta. A választott ige üzenete, hogy Isten […]

Nagytiszteletű Karl Melinda lelkipásztor asszony köszöntője – GÁRDONYIAK LAPJA – 2022 január

Kedves Olvasók! “…nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az Ő Fiával, a Jézus Krisztussal.” (János első levele 1,3.) Az új év vezérigéjével köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Vágyom és várom, hogy a meghívás nyitott szívekre találjon s mint a Krisztuséi, megújuljunk, megerősödjünk családi, baráti, testvéri közösségeinkben. Ennek a célnak […]

GÁRDONYIAK LAPJA márciusi újságcikk

Kedves Olvasók! Az újság megjelenesekor még a böjtben járunk, a vége felé s már egészen közel a Húsvét, a feltámadás ünnepe. Böjt és Húsvét összetartoznak, de hogyan?     Jézus Urunk 40 napos böjtjéről Máté evangéliuma 4. részében olvashatunk, ez idő alatt messiási küldetésére készült fel. Kenyér helyett Igével, lelki táplálékkal élt, megrendíthetetlenül biztos volt Isten-Fiúságában és […]

2021. február 28. – Hírek

Az elmúlt hét eseményei: Istennek adunk hálát, hogy intézményeinkben: a Zichyújfalui Református Általános Iskolában és az Életfácska Református Óvodában rendben folyt az élet a növekvő lázas megbetegedések ellenére. Megköszönjük a nevelők helytállását, egymás terhének hordozását a sok helyettesítés felvállalásával. Kedden mesterpedagógusi minősítője volt Rideg Jánosné igazgatőnőnek. Nagyon örülünk, hogy a mesterpedagógus programjával erősíti az Intézmény […]